Theses 

Možnosti řešení nepříznivé sociální situace osamělých matek v azylovém domě – Jana KLÍMOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana KLÍMOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti řešení nepříznivé sociální situace osamělých matek v azylovém domě

Potentional Aproaches to Solve the Adverse Social Situations of Single Mother in Shelter

Anotace: Předmětem teoretické části práce je popsat principy současné sociální politiky se zaměřením na pomoc a podporu osob ohroţených sociálním vyloučením, v tomto případě osamělých matek s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Práce bude charakterizovat pobytovou sluţbu sociální intervence ? azylové domy jako moţnost řešení. Na příkladu Azylového domu města Příbram bude popsána nabídka aktivit a sluţby, které poskytuje, vnitřní pravidla, metody práce s uţivateli s důrazem na proces individuálního plánování sluţby v kontextu s osobními cíli uţivatelů sluţby a jejich právy. V praktické části se práce zaměří na hodnocení úspěšnosti sluţby a očekávání na základě rozhovorů s odborným personálem a vybranými uţivateli. Cílem práce je nalezení a pojmenování příčin slabých míst organizace jako východiska pro zlepšení práce zařízení. Metody práce: rozhovor, studium dokumentů, pozorování.

Abstract: Theoretical part is concerned with principles of the recent social politics focusing on support of individuals threatened from social isolation. In this case we deal with single mothers with children that lost housing due to unfortunate social circumstances. One solution is that social services intervention may provide special housing option. An example is shown from Pribram town, where a complete list of services is described in detail. Such list includes internal housing rules imposed on occupants. More importantly this example shows methods of interaction with occupants while building specific plans that match occupants? rights and goals. Practical part deals with evaluation of success of this housing service that includes evaluation of recordings with possible requests and/or suggestions based on communication between service personnel and selected occupants. The main emphasis here is identification of system weaknesses and overall improvement of this system. Methods: Communication, relevant documents? research, relevant observations.

Klíčová slova: sociální vyloučení, sociální služba, osamělá matka, azylový dům

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013
  • Zveřejnit od: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KLÍMOVÁ, Jana. Možnosti řešení nepříznivé sociální situace osamělých matek v azylovém domě. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz