Šimon Jančošek

Diplomová práce

Základní škola se stravovacím zařízením – vytápění a větrání

The Primary School with Catering Establishment – The Heating and Ventilation
Anotace:
Jančošek, Šimon. Základná škola se stravovacím zařízením – vytápění a větrání. Diplomová práca, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra prostredia stavieb a TZB, 2017. Počet strán: 89 Predmetom diplomovej práce je návrh stavebno-konštrukčného riešenia a vypracovanie návrhu vykurovania a vetrania objektu základnej školy so stravovacím zariadením. Diplomová práca je rozdelená …více
Abstract:
Jančošek, Šimon. The Primary School with Catering Establishment – The Heating and Ventilation. Ostrava: Dissertation thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services, 2017. Number of pages: 89 The subject of the dissertation thesis is to design a building and construction solution and make a design of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Milan Byčan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava