Bc. Dagmar Svobodová

Master's thesis

Hodnocení bolesti u seniorů po operačním výkonu

Evaluation of pain in the elderly after surgical procedure
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou monitorování a hodnocení bolesti u seniorů po operačním výkonu. Výzkumná část práce je zaměřena na subjektivní hodnocení intenzity pooperační bolesti seniory a na názory seniorů na pozornost, péči a léčbu, která je jejich bolesti po operaci věnována. Cílem práce je zjistit, nakolik je ovlivněna subjektivně vnímaná intenzita pooperační bolesti u seniorů demografickými …more
Abstract:
The diploma paper deals with the monitoring of pain that the elderly patients suffer from following a surgery. The research is focused on the subjective evaluation of the postoperative pain intensity by the elderly patients, and also on their opinions on attention, care and treatment, which are given to them. The aim is to find out how much is the subjective postoperative pain of the elderly patients …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Alice Onderková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta