Bc. Klára Bařicová

Master's thesis

Srovnání metod pro hodnocení výživového stavu

Comparison of method for nutritional status evaluation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných parametrů tělesného složení u pacientek gynekologického centra Gynfit s.r.o., MUDr. Kateřina Svojanovská, Jiráskova 9, Brno. Počet měřených pacientek bylo 100 ve věkové kategorii 20 - 30 let. Výzkum byl prováděn na základě antropometrické metody měření kožních řas a následného stanovení procentuálního zastoupení tělesného tuku pomocí regresní rovnice …more
Abstract:
This dissertation evaluates selected body composition parameters of female patients at the gynaecological clinic Gynfit s.r.o. MUDR. Katerina Svojanovska, Jiraskova 9, Brno. The sample used was 100 women between 20 and 30 years old. The research was carried out based on the anthropometric method of measuring the skinfold thicknesses. Consequently the body fat percentage was assessed through the regression …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta