Nikol FERKLOVÁ

Diplomová práce

Klíčové kompetence ve vyučování matematiky na 1. stupni základních škol

Key Competencies in the Teaching of Mathematics in the 1st Grade of Primary School
Anotace:
Téma: Klíčové kompetence ve vyučování matematiky na 1. stupni základních škol. Cílem diplomové práce je vytvoření pracovních listů, kterými se realizují dané klíčové kompetence a jejich účinnost ověření. V teoretické části se věnuji současnému stavu řešené problematiky a při jejím zpracování jsem analyzovala odbornou literaturu a jiné informační zdroje. Na základě získaných teoretických vědomostí jsem …více
Abstract:
Theme: Key Competencies in the Teaching of Mathematics in the 1st Grade of Primary School The goal of the thesis is to make worksheets, through which the key competencies and effectiveness of their check are realized. The theoretical part pays attention to a current situation of discussed issues. Reference books and other information sources were analyzed in this part. On the basis of acquired theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Melichar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FERKLOVÁ, Nikol. Klíčové kompetence ve vyučování matematiky na 1. stupni základních škol. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta