Theses 

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace? – Bc. Jan Greš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Greš

Master's thesis

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in Lifestyle - the Emergence of Hedonistic Generation?

Anotácia: Práce se zabývá vývojem a proměnami soudobých forem životních stylů pozdně moderní společnosti se zaměřením na dnes velmi populární hédonismus, který je zde podrobně rozebrán. Cílem práce je sestavit věrný profil hédonika.

Abstract: The thesis deals with the evolution and changes of contemporary forms of lifestyles of post-modern society, focusing on the now very popular hedonism, which is analyzed in detail. The aim is to build a true profile of hedonic.

Kľúčové slová: životní styly, postmoderní společnost, hédonismus, hédonik, požitkářská generace, požitkářství, lifestyles, postmodern society, hedonism, hedonic, Epicurean generation, Epicureanism

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 17:06, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz