Bc. Jiří Kopřiva

Diplomová práce

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením

Unemployment of Individuals with Disabilities
Anotace:
Diplomová práce je věnovaná problematice nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Shrnuje funkce sociálního státu a sociální politiky, společenské a individuální důsledky nezaměstnanosti a porovnává politiku zaměstnanosti v České republice s některými Evropskými zeměmi. Vymezuje kategorii nezaměstnaný se zdravotním postižením a inventarizuje nástroje na podporu této skupiny nezaměstnaných. Analyzuje …více
Abstract:
This thesis focuses on the field of unemployed people with disabilities. It summarises the functions of the social state and the social policy, the social and individual consequences of unemploment and it compares the labour policy in the Czech Republic with some other European countries. It lays out the category „disabled unemployed person“ and inventories the tools to support this group of unemployed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta