Bc. Romana Sváčková

Bachelor's thesis

Vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení

Education in the field of social and administrative activities with focus on students with specific learning disabilities
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje problematiku vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení. První kapitola je věnována teoretickým poznatkům o specifických poruchách učení, charakteristice období dospívání a dospělosti jedince se specifickými poruchami učení. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení problémů při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení …more
Abstract:
The thesis analyzes the matter of education in the field of social and administrative activities with focus on students with specific learning disabilities. The first chapter is devoted to theoretical knowledge of specific learning disabilites, charecteristics of adolescence and adulthood of an individual with specific learning disabilites. The second chapter focuses on definition of problems in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Alena Šafrová
  • Reader: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta