Mgr. Kateřina Sázavská

Master's thesis

Pojem „obvyklé bydliště“ ve smyslu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Habitual Residence under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analýza pojmu "obvyklé bydliště" v režimu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Za tímto účelem je nejdříve přiblížena dotčená úmluva. Dále je pak analyzován pojem obvyklé bydliště, nejprve obecně a poté v režimu úmluvy. Nedílnou součástí práce je také rozbor rozhodnutí soudů, které se zabývaly vymezením předmětného pojmu.
Abstract:
The subject of this thesis is an analysis of the term “habitual residence” on the basis of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. To this end, the given convention is first clarified. The term “habitual residence” is analysed first generally and then based on the convention. Another integral part of this work is the analysis of the decisions of the courts which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2014
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta