Miroslava Janů

Diplomová práce

Analýza metodiky výběru poplatků za komunální odpad ve vybrané obci a její dopad na rozpočet

Analysis of Methodology of Municipal Waste Charges Collection in Selected Municipality and its Impact on Budget
Anotace:
Práce se zabývá analýzou výběru místního poplatku za komunální odpad v obci v porovnání s možností, kdy tento poplatek v obci zaveden není. Zkoumá se výhodnost zrušení místního poplatku v obci a úhrada výdajů za komunální odpad z příjmů z daně z nemovitých věcí, která je navýšena o místní koeficient. Práce se soustředí na možnost navýšení místního koeficientu s jeho následným srovnáním s předchozími …více
Abstract:
The thesis is occupying the analysis of the local charge of municipal waste in comparison with the option when the charge is not introduced in the municipality. It investigates the advantageousness of cancellation this this local charge of municipal waste in the municipality and reimbursement the costs of municipal waste by real estate tax which is increased by the local coefficient. The thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Jitka Znebejánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava