Ing. Darina Myšáková

Disertační práce

HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODNIKŮ INVESTUJÍCÍCH DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BIOPLYN

The assessment of the enterprise investment portfolio investing into renewable energy sources with the focus on biogas
Anotace:
Disertační práce se věnuje problematice hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn. Hlavním cílem disertační práce je vytvořit model úspěšného investování podniků do bioplynových stanic. Disertační práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části je provedena analýza současného stavu poznání v oblasti podnikových investic a bioplynových …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with the issue of enterprise investment portfolio assessment while investing into renewable energy sources with the focus on biogas. The main goal of the thesis is to create a model of successful enterprise investment into biogas stations. The thesis is structured into six chapters. In the first part, the analysis of the current state of knowledge in the area of enterprise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Myšáková, Darina. HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODNIKŮ INVESTUJÍCÍCH DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BIOPLYN. Liberec, 2015. disertační práce (Ph.D.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta