Ing. Darina Myšáková

Doctoral thesis

HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODNIKŮ INVESTUJÍCÍCH DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BIOPLYN

The assessment of the enterprise investment portfolio investing into renewable energy sources with the focus on biogas
Abstract:
Disertační práce se věnuje problematice hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn. Hlavním cílem disertační práce je vytvořit model úspěšného investování podniků do bioplynových stanic. Disertační práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části je provedena analýza současného stavu poznání v oblasti podnikových investic a bioplynových …more
Abstract:
The doctoral thesis deals with the issue of enterprise investment portfolio assessment while investing into renewable energy sources with the focus on biogas. The main goal of the thesis is to create a model of successful enterprise investment into biogas stations. The thesis is structured into six chapters. In the first part, the analysis of the current state of knowledge in the area of enterprise …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015
Accessible from:: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2015

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Myšáková, Darina. HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODNIKŮ INVESTUJÍCÍCH DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BIOPLYN. Liberec, 2015. disertační práce (Ph.D.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta