Lucie Brátová

Bachelor's thesis

Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women

Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the comparison of two main female characters of literary works "Pride and Prejudice" by Jane Austen and "Pygmalion" by George Bernard Shaw. The theoretical part consists of four chapters. Two of them describe the historical and cultural context from the end of the 18th to the beginning of 20th century Britain. This context is presented in connection with the lives of …more
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání dvou hlavních ženských postav literárních děl "Pýcha a předsudek" od Jane Austenové a "Pygmalion" od George Bernarda Shawa. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. Dvě z nich popisují historický a kulturní kontext Británie od konce 18. to začátku 20. století. Tento kontext je představen v souvislosti s životy obou autorů. Navazující kapitoly obsahují popis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Brátová, Lucie. Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická