Ing. Adina Malmakova

Bakalářská práce

Kapitálová struktura malých a středních podniků

The capital structure of small and medium-sized enterprises
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je “ Kapitálová struktura malých a středních podniků.“. Toto téma se dotýká oblasti malých a středních podniků, možná v České Republice. V bakalářské práci bude řešena problematika kapitálové struktury podniku. Zpracovávané téma představuje významný přínos, (nutnost aktualizaci) v současných i budoucích podnikatelských aktivitách podniku.
Abstract:
The main subject of my thesis is "The capital structure of small and medium-sized enterprises.".This topic affects small and medium-sized enterprises, perhaps in the Czech Republic. In the thesis will deal with the issue of capital structure of the company.Processed topic is an important benefit (need update) the current and future business activities of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní