Ondřej Popelka

Diplomová práce

Současná situace na trhu s Customer Relationship Management systémy: analýza a potenciál CRM systémů pro živnostníky v České republice

Current Situation on Customer Relationship Management Systems market: Analysis and Potential of CRM Systems for tradesmen in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice Customer Relationship Management systémů v kontextu jejich používání živnostníky. Je rozdělena do dvou nosných částí, z nichž ta první má za cíl uvést čtenáře do problematiky CRM a SCRM systémů, jejich přínosů pro subjekty a popsat evoluci těchto systémů s příchodem webového rozhraní 2.0 a prostředí, kde tyto systémy mohou působit. V druhé části pak analyzuji …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problematics of Customer Relationship Management systems in the context of their usage by tradesmen. It is divided into two main parts, the first of which aims to introduce readers into the problematics of CRM and SCRM systems and their benefits for tradesmen, describe the evolution of these systems with the arrival of the Web 2.0 interface and the environment where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Přibil
  • Oponent: Veronika Zelená

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70293