Bc. Lenka LUKÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Pojetí reklamy ve struktuře denního tisku - širší a užší pojetí reklamy

Advertisement aspect in daily newspaper's structure - wider and narrower conception of advertisement
Anotace:
V této práci jsou reflektovány různé přístupy k vnímání reklamy. Hlavním předmětem zájmu je reklama v denním tisku a celkové zhodnocení jejího místa a povahy v rámci jednoho vydání. Zvláštní zřetelem této práce je identifikace skryté reklamy. Je zde popsán vztah reklamy a publicistiky, jejich vzájemné vymezení, působení a případná infiltrace či kontaminace. V rámci rozboru budou reklamní sdělení sledována …více
Abstract:
This dissertation shows interest in different ways, how is it possible to percieve the advertisement. The main focus is advertisement in daily press and total evaluation its position and character in one newspaper issue. Special attention in this dissertation is on identification of covert advertisement. It's described relation between advertising and journalism, their demarcation, influence and possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Zveřejnit od: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
 • Vedoucí: Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKÁŠKOVÁ, Lenka. Pojetí reklamy ve struktuře denního tisku - širší a užší pojetí reklamy. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s6lwkw s6lwkw/2
2. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.