Bc. Lenka LUKÁŠKOVÁ

Master's thesis

Pojetí reklamy ve struktuře denního tisku - širší a užší pojetí reklamy

Advertisement aspect in daily newspaper's structure - wider and narrower conception of advertisement
Abstract:
V této práci jsou reflektovány různé přístupy k vnímání reklamy. Hlavním předmětem zájmu je reklama v denním tisku a celkové zhodnocení jejího místa a povahy v rámci jednoho vydání. Zvláštní zřetelem této práce je identifikace skryté reklamy. Je zde popsán vztah reklamy a publicistiky, jejich vzájemné vymezení, působení a případná infiltrace či kontaminace. V rámci rozboru budou reklamní sdělení sledována …more
Abstract:
This dissertation shows interest in different ways, how is it possible to percieve the advertisement. The main focus is advertisement in daily press and total evaluation its position and character in one newspaper issue. Special attention in this dissertation is on identification of covert advertisement. It's described relation between advertising and journalism, their demarcation, influence and possible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011
Accessible from:: 2. 5. 2011

Thesis defence

 • Date of defence: 6. 6. 2011
 • Supervisor: Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUKÁŠKOVÁ, Lenka. Pojetí reklamy ve struktuře denního tisku - širší a užší pojetí reklamy. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Master programme / field:
Philology / Czech Philology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses s6lwkw s6lwkw/2
2. 5. 2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.