Jaroslav Vávra

Bakalářská práce

Mikrobiologické parametry výroby, skladování a distribuce raw potravin

Microbiological parameters of production, storage and distribution of raw food
Anotace:
Bakalářská práce Mikrobiologické parametry výroby, skladování a distribuce raw potravin zahrnuje teoretickou a praktickou část. Literární rešerše je kompilací postoje veřejnosti i odborníků k raw potravinám, legislativních předpisů pro používané suroviny a potraviny určené k přímé spotřebě, základů technologie výroby, poznatků o mikrobech, produktech jejich metabolismu a možných zdravotních rizicích …více
Abstract:
Bachelor thesis Microbiological parameters of production, storage and distribution of raw food includes theoretical and practical part. Literary research is a compilation of public and expert attitudes to raw foods, legislative regulations for used raw materials and food for immediate consumption, basics of production technology, knowledge of microbes, their metabolism products and possible health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin