Adam ŠTIKA

Bachelor's thesis

Hodnocení dostupnosti služeb z perspektivy obyvatel sociálně vyloučené lokality Dubí-Pozorka

Evaluation of the service availability from the perspective of residents of a socially excluded locality Dubí-Pozorka
Abstract:
Bakalářská práce se v úvodu zaměřuje na stále velmi aktuální téma sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit obecně, ale i v kontextu České republiky. Autor práce se věnuje i formám sociální práce v prostředí sociálně vyloučených lokalit. Po stručné charakteristice města Dubí, které se nachází v Ústeckém kraji, následuje analýza sociálně vyloučených lokalit v tomto městě. Jádro celého díla …more
Abstract:
In the introduction the bachelor thesis focuses on very actual topic of social exclusion and socially excluded localities generally but also in the context of the Czech republic. Author of this thesis even deals with forms of social work in socially excluded localities. A brief characteristics of the city of Dubí which lies in the Ústecký region is followed up by the analysis of socially excluded localities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTIKA, Adam. Hodnocení dostupnosti služeb z perspektivy obyvatel sociálně vyloučené lokality Dubí-Pozorka. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická