Bc. Hanna Iliieva

Bachelor's thesis

Identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a souvislost s řízením vztahů se zákazníky

The identification of customer needs, requirements and expectations for customer relationship management
Anotácia:
Tato bakalářská práce je věnována konceptům a metodám analýzy identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a možnostem aplikace výsledků analýzy. Prvním cílem práce je vysvětlení a prokázání důležitosti řízení vztahů se zákazníky v současném silně konkurenčním prostředí a ukázání souvislosti mezi řízením vztahů se zákazníky a identifikací jejich potřeb, požadavků a očekávání. Druhým cílem práce …viac
Abstract:
This thesis is devoted to the concepts and methods of analyzing the identification of customer’s needs, requirements and expectations and also to the possibilities of analysis results application. The first aim of the thesis is to explain and demonstrate the importance of customer relationship management in the current strong competitive environment and the reference between customer relationship management …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní