Bc. Miroslava Neugebauerová

Master's thesis

Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

Working environment which is harmful to health and danger money or additional payment due to this
Abstract:
Diplomová práce podává informaci o problematice zdraví škodlivého pracovního prostředí a o příplatcích, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům za práci v tomto prostředí. Analyzuje platnou legislativu včetně zapracovaných směrnic Evropské unie. Blíže představuje některé části této oblasti jako je kategorizace prací, hodnocení a prevence rizik a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví …more
Abstract:
Die Diplomarbeit bietet Informationen zu Fragen des gesundheitsschädlichen Arbeitsumfeldes und Zuschlägen, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern für die Arbeit in diesem Umfeld gewähren. Sie analysiert die aktuellen Rechtsvorschriften, einschließlich der Richtlinien der Europäischen Union. Zudem präsentiert sie einige Teile dieses Gebietes wie zum Beispiel die Kategorisierung der Arbeit und die Bewertung …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Eva Dandová
  • Reader: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní