Bc. Miroslava Neugebauerová

Master's thesis

Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

Working environment which is harmful to health and danger money or additional payment due to this
Anotácia:
Diplomová práce podává informaci o problematice zdraví škodlivého pracovního prostředí a o příplatcích, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům za práci v tomto prostředí. Analyzuje platnou legislativu včetně zapracovaných směrnic Evropské unie. Blíže představuje některé části této oblasti jako je kategorizace prací, hodnocení a prevence rizik a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví …viac
Abstract:
Die Diplomarbeit bietet Informationen zu Fragen des gesundheitsschädlichen Arbeitsumfeldes und Zuschlägen, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern für die Arbeit in diesem Umfeld gewähren. Sie analysiert die aktuellen Rechtsvorschriften, einschließlich der Richtlinien der Europäischen Union. Zudem präsentiert sie einige Teile dieses Gebietes wie zum Beispiel die Kategorisierung der Arbeit und die Bewertung …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedúci: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní