Bc. Jiří Gabriel

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie konkrétní instituce

Marketing Strategy Proposal of the Specific Institution
Anotace:
Práce se zabývá návrhem marketingové strategie konkrétní instituce. Návrh strategie je vypracován na základě analýz vnitřního a vnějšího okolí firmy. Výsledky těchto analýz doplněné o marketingový výzkum slouží jako podklad pro změnu stávající strategie a návrh nové marketingové strategie konkrétního podniku.
Abstract:
Diploma thesis is focused on marketing strategy of a particular institution. The proposal of the strategy is developed based on the analyzes of internal and external environment of the company. Results of these analyzes complemented by marketing research are the basis for changing the existing strategy and proposal a new marketing strategy of the specific institution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Bogdanič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting