Lenka Králová

Diplomová práce

Plánování hodin výtvarné výchovy a jejich skutečná realizace: Srovnávací studie

Visual Art Classes Planning and their Actual Implementation: A Comparative Study
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním plánování hodin a jejich následnou realizací ve výtvarné výchově v 1. -4. ročníku 1. stupně základní školy. Teoretická část vystupuje z novodobého pojetí školství. Obsahuje individuální přístup k dítěti, věnuje se plánování výuky, její následné realizaci a průběhu a také zahrnuje složky výtvarné výchovy obsažené v tematickém plánu. Nedílnou součástí teoretické části …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on examination of lesson planning and its consequent realization in art classes from the first to the fourth year at a basic school. The theoretical part is based on a modern conception of education. It contains an individual approach to a child, it deals with lesson planning, its following realization and progress and it also covers components of art classes included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2014
Zveřejnit od: 22. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Králová, Lenka. Plánování hodin výtvarné výchovy a jejich skutečná realizace: Srovnávací studie. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN