Veronika ČERVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

THE QUALITY STANDARDS OF SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF CHILDREN
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o standardech kvality sociálně-právní ochrany dětí. Práce je členěna na dvě části, část teoretickou a část aplikační. Teoretická část se věnuje terminologii sociálně-právní ochraně dětí a poté jejich standardům kvality sociálně-právní ochrany dětí. Aplikační část popisuje nejčastěji používané standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí na pracovišti OSPOD Mariánské …více
Abstract:
This thesis is about the quality standards of social and legal protection of children. The work is divided into two parts, the theoretical and the practical. The theoretical part deals with the terminology of social and legal protection of children, then their quality standards of social and legal protection of children. Section describes the most commonly used the quality standards of social and legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVÍKOVÁ, Veronika. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií