Petra VAŇKOVÁ

Bachelor's thesis

Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické řízení

Information (financial and non financial) and their importance for economical management
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na významné finanční a nefinanční informace a jejich použití pro ekonomické a finanční řízení podniku. Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace konkrétního podniku RAVAK a.s. Bakalářská práce charakterizuje jednotlivé položky účetní závěrky, které následně aplikuje ve finanční analýze a charakterizuje pojem manažerské účetnictví, finanční účetnictví a finanční …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on significant financial and non-financial information and their use in economic and financial management of the company. The aim of this thesis is to evaluate financial situation of selected company, RAVAK a.s. Bachelor thesis characterizes individual items of final financial statements and uses them as the information base for prepared financial analysis. There are also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAŇKOVÁ, Petra. Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické řízení. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/