Bc. Kristýna Zbrojková

Master's thesis

CSR – nezbytná součást Corporate Identity

CSR as an essential part of Corporate Identity
Abstract:
Ústředním cílem této práce je poskytnutí pomoci firmám, aby překonaly bariéry úspěšného fungování konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) a zároveň získaly návod, jak efektivně koncept CSR zavést. V teoreticko-metodologické části je kromě přínosů CSR pro firmy definován také současný stav konceptu CSR v České republice i některá doporučení, která vedou k rozšíření konceptu CSR. V praktické části …more
Abstract:
The key objective of this thesis is to help companies overcome the obstacles to successful functioning of the concept of Corporate Social Responsibility. It also aims at providing guidelines on how to effectively implement the CSR concept. The theoretical and methodological section deals with the benefits of CSR for companies and provides a definition of the current status of the CSR concept in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní