Bc. Petra Matušů, DiS.

Master's thesis

Informovanost sester v péči o septického pacienta v intenzivní medicíně

Nurse\'s\' Awareness of the Septic Patient Care in Urgent Medicine
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá informovaností sester o septické pacienty v intenzivní péči. Teoretická část je zaměřena na informace o sepsi, ošetřovatelskou péči a prevenci nozokomiální pneumonie, katetrové sepse, urosepse a infekce v chirurgické ráně. Empirická část zjišťuje informovanost sester v intenzivní péči prostřednictvím dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že informovanost ovlivňuje typ pracoviště …viac
Abstract:
The thesis deals with nurses` awareness of septic patients in intensive care. The theoretical part is focused on information about sepsis, nursing care and prevention of nosocomial pneumonia, catheter sepsis, urosepse and infection in surgical wound. The empirical part investigates the nurses ` awareness in intensive care through a questionnaire survey. It was found that awareness influences the type …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedúci: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta