Bc. Zuzana Kuchynková

Bakalářská práce

Problémy a rozpory pěstounské péče

Problems and Dilemmas of Foster Parenting
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problémech a dilematech náhradní rodinné péče. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na celý systém náhradního rodičovství v České republice. Důraz je kladen hlavně na péči pěstounskou, motivaci budoucích pěstounů a na dávky, které získává pěstoun od státu. Část práce se věnuje změnám v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po reformě …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with moral dilemmas of alternative childcare. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on the system of alternative childcare in the Czech Republic. It deals mainly with foster parenting, motivation of future foster parents and with social benefits foster parents get from the state. А part of this thesis is devoted to the changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta