Bc. Martin Soldán

Diplomová práce

Komparace komunikační strategie mezi dvěma velkými společnostmi

Comparison of communication strategy between two large companies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou komunikačních strategií dvou světových společností. V první části dochází k vymezení poznatků, které jsou nutné k pochopení problematiky. Druhá část diplomové práce analyzuje interní a externí prostředí daných společností. Výsledná data budou porovnány a následně bude pro dané společnosti navrženo možné vylepšení jejich komunikačních strategií.
Abstract:
this diplome theses is about problems in communication strategies of two world companies. The first part defines the knowledge that is necessary to understand the problem. The second part of diploma theses analyzes the internal and external environment of the given companies. The resulting data will be compared and possible improvement of their communication will be proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní