Denisa Hrůzková

Bakalářská práce

Léčebna dlouhodobě nemocných z pohledu zdravotní sestry

Hospital for the long-term ill from the point of view of a nurse
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na charakteristiky léčeben dlouhodobě nemocných a jejich porovnání. Je složena z teoretické a empirické části. Teoretická část začíná historií ošetřovatelství, zmíněny jsou pojmy stárnutí a stáří a obory, které se stářím zabývají. Část práce se zaobírá častými obtížemi pacientů umístěných v léčebně dlouhodobě nemocných a charakteristikou poskytované péče. Nastíněny …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the characteristics of long-term care facilities and its comparision. It is composed of theoretical and empirical parts. The theoretical part begins with the history of nursing, mentions the concepts of aging and old age and fields of care for the elderly. Part of the work deals with frequent health problems of patients placed in a hospital for the long-term and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/q06nn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. David Korpas, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě