Kristýna KUBINCOVÁ

Bakalářská práce

Problematika alternativních životních stylů se zaměřením na dětskou populaci

The issue of alternative lifestyles with a focus on the child population
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma ''Problematika alternativních životních stylů se zaměřením na dětskou populaci'' se zabývá alternativními styly stravy u rodičů a dětí. Zaměřuje se na výhody a nevýhody včetně rizik alternativního stravování dětí. Tato bakalářská práce obsahuje popis nezbytných složek výživy, popis alternativních výživových stylů a doporučené stravování dětí dle věku. V praktické části …více
Abstract:
This ''The issue of alternative lifestyles with a focus on the child population'' thesis deals with alternative diet styles for parents and children. It focuses on the advantages and disadvantages, including the risks of alternative food for children. This bachelor thesis contains description of necessary nutrition components, description of alternative nutritional styles and recommended eating of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBINCOVÁ, Kristýna. Problematika alternativních životních stylů se zaměřením na dětskou populaci. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví