Bc. Lenka Mastešová

Bachelor's thesis

Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic

Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce “Dominantní jazyk v česko-anglických bilingválních rodinách žijících v České republice” se zabývá třemi bilingválními rodinami a jejich přístupem ke komunikaci. V teoretické části jsou rozebrána témata osvojování jazyka u dětí, bilingvismu a jeho rozšíření ve světě a v České republice. Praktická část je založena na rozhovorech s bilingválními rodinami, ve kterých jsou fakta uvedená …more
Abstract:
The thesis “Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic” deals with three bilingual families and their communicative approach. The theoretical part investigates children's language acquisition, concept of bilingualism and its spread all over the world and in the Czech Republic. The practical part is based on the dialogues with the families in which the facts from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language