Bc. Petra Koránová

Master's thesis

Úspěšnost přeměny obchodní společnosti

The Success of a Company Transformation
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Úspěšnost přeměny obchodní společnosti“ je zhodnocení úspěšnosti přeměny vybrané obchodní společnosti a definování doporučení na základě provedené analýzy. První část práce vymezuje základní pojmy vztahujících se k problematice přeměny obchodních společností. V druhé části jsou popsány teoretické možnosti zhodnocení výkonnosti obchodní společnosti. Třetí část obsahuje aplikaci …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis “The Success of a Company Transformation” is to evaluate the success of the transformation of a selected business company and define recommendations based on the analysis. The first part of the thesis defines the basic concepts related to the issue of transformation of companies. In the second part, there are described the theoretical possibilities of evaluating the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Josef Nešleha
  • Reader: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta