Theses 

Profitability Assessment of a Selected Company – Yuan Tian

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Yuan Tian

Bachelor's thesis

Profitability Assessment of a Selected Company

Profitability Assessment of a Selected Company

Anotácia: The bachelor thesis is focous on the financial analysis of a company in the luggage industry. The main objective of the bachelor thesis is using the finacial analysis methodology to find out the real condition of Samsonite Company from 2008 to 2012and the factors that result in this condition. In the theoretical part, the documents used in financial analysis and the four main financial analysis methods are described. In the pratical part, the financial analysis using general statements and finanacial ratios is performed. Finally, the pyramidal decomposition of ROE is conducted and the final reason of the changing of ROE is found out.

Abstract: The bachelor thesis is focous on the financial analysis of a company in the luggage industry. The main objective of the bachelor thesis is using the finacial analysis methodology to find out the real condition of Samsonite Company from 2008 to 2012and the factors that result in this condition. In the theoretical part, the documents used in financial analysis and the four main financial analysis methods are described. In the pratical part, the financial analysis using general statements and finanacial ratios is performed. Finally, the pyramidal decomposition of ROE is conducted and the final reason of the changing of ROE is found out.

Kľúčové slová: financial analysis, financial ratio, common-size analysis, profitability analysis, pyramidal decomposition

Keywords: financial analysis, financial ratio, common-size analysis, profitability analysis, pyramidal decomposition

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Jiří Valecký
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 08:31, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz