Bc. Alena Šafaříková

Diplomová práce

Názory pracovníků na faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost s prací u pracovníků konktrétní organizace

Workers’ opinions on the factors influencing work motivation and work satisfaction amongst workers of a specific organization.
Anotace:
Hlavním cíle práce bylo zjistit, které faktory pracovní motivace a faktory spokojenosti s prací vnímají pracovníci dané, velmi specifické organizace jako klíčové pro jejich pracovní motivaci a spokojenost s prací. Teoretická část práce pojednává o kontextu pracovního trhu v ČR, stimulaci, pracovní motivaci, spokojenosti s prací a dalších souvisejících konceptech a vztazích. Jejím výstupem je identifikace …více
Abstract:
The main objective of this study was to discover which factors of work motivation and job satisfaction workers of the chosen specific organization perceive as key for their work motivation and job satisfaction. The theoretical element of the work deals with the labour market context in the Czech republic, stimulation, work motivation, job satisfaction and the related concepts and interconnections. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií