Sabina LORENCOVÁ

Bakalářská práce

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Quality standards of social and legal protection of children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Skládá se z teoretické a aplikační části. Je rozdělená do 5 kapitol. První kapitola je zaměřená na sociálně-právní ochranu dětí, druhá na proces standardizace. Vymezení konkrétních standardů kvality najdeme v třetí kapitole. Čtvrtá část je věnována financování a kontrole standardů. Poslední kapitola je zaměřená aplikačně. Cílem …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with standards of quality of social and legal protection of children. It consists of theoretical and application parts. It is divided into 5 chapters. The first chapter focuses on the social and legal protection of children, the second one on the standardization process. Specifying specific quality standards can be found in Chapter 3. The fourth part is devoted to funding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LORENCOVÁ, Sabina. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií