Radek Skalka

Bakalářská práce

Havarijní plánování v chemickém podniku DEZA, a.s.

Emergency planning in the chemical industry DEZA, a.s.
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice havarijního plánování v chemickém podniku DEZA, a.s., ve Valašském Meziříčí a řeší posouzení rizik ohrožujících bezpečnost tohoto podniku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis problematiky havarijního plánování pro chemické zařízení. Praktická část se věnuje vybraným havarijním plánům a dále se …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the issue of emergency planning in the chemical company DEZA, a.s. in Valašské Meziříčí and handles evaluation of safety-threatening risks in this company. The thesis is divided in two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the description of the emergency planning issue with chemical devices. The practical part is about chosen emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skalka, Radek. Havarijní plánování v chemickém podniku DEZA, a.s.. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik