Lucie Klíčníková

Bachelor's thesis

Strach ze zesměšnění v adolescenci: souvislost s citovou vazbou, šikanou a úzkostností

The fear of being laughed at in adolescence: Relation to attachment, bullying and trait anxiety
Abstract:
Strach ze zesměšnění je poměrně nový konstrukt zachycující pocity úzkosti a obav v souvislosti se smíchem ostatních. Adolescence je pro svá vývojová specifika považována za nejcitlivější období pro vývoj tohoto strachu. Cílem prezentované práce bylo prověřit strach ze zesměšnění v souvislosti s citovou vazbou k rodičům, šikanou, úzkostností a počtem přátel v adolescenci. Data byla získávána prostřednictvím …more
Abstract:
The fear of being laughed at is a relatively new construct capturing feelings of anxiety and worries in relation to laugher. Adolescence is considered the most sensitive phase for the development of the fear. The aim of the present study was to investigate the fear of being laughed at in relation to parent-child attachment, bullying, trait anxiety and number of friends in adolescence. The data were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Petra Daňsová
  • Reader: Mgr. Lenka Pivodová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií