Ivana Parasková

Bakalářská práce

Analýza starostlivosti o zamestnancov

Analýza péče o zaměstnance
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu péče o zaměstnance. V teoretické části jsou uvedené obecné informace týkajíci se této oblasti, jako její dělení a přiblížení dílčích okruhů, které tady patří. Praktická část rozebírá systém péče o zaměstnance v reálně fungujícím podniku. Zde je popsaný současný stav péče o zaměstnance ve firmě. Vybranou metodou bakalářské práce je SWOT analýza, analýza silných …více
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on analysis of care of employees. In a theoretical part, general pieces of information connected with this field are given there, such as its division or particular areas, which are considered to form employees' care system. Practical part deals with this system in a real company. A current state of care of employees is described there. SWOT analysis is a chosen method …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu starostlivosti o zamestnancov. V teoretickej časti sú uvedené všeobecné informácie týkajúce sa tejto oblasti, ako jej delenie a priblíženie jednotlivých okruhov, ktoré sem spadajú. Praktická časť sa zaoberá systémom starostlivosti o zamestnancov v reálne fungujúcom podniku. Tu je popísaný súčasný stav starostlivosti o zamestnancov vo firme. Vybranou metódou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Marcela Palíšková
  • Oponent: Otakar Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41875