Donald Pushpa Kumara Sri DON MANUELGE DON, M.A., LL.B.

Disertační práce

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka
Abstract:
The reality of the concept of sustainable development is to provide the basic needs to the people for their well being and to protect the natural resources and environment for future generations. The primary objective of the free market economy is to maximise profit and increase return on investments. During the last five decades the free market economy made a major contribution for the development …více
Abstract:
Podstatou konceptu udržitelného rozvoje je ve skutečnosti poskytnutí základních potřeb pro dobré životní podmínky a ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí pro budoucí generace.. Hlavním cílem ekonomiky volného trhu je zvýšení marže pro investice. Přestože v průběhu posledních pěti desetiletích tržní ekonomika učinila velký přínos pro rozvoj společnosti, značné procento světové populace trpí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 13402

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DON MANUELGE DON, Donald Pushpa Kumara Sri. Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka. Zlín, 2009. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management and Economics