Theses 

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka – Donald Pushpa Kumara Sri DON MANUELGE DON, M.A., LL.B.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management and Economics

Donald Pushpa Kumara Sri DON MANUELGE DON, M.A., LL.B.

Disertační práce

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka

Abstract: The reality of the concept of sustainable development is to provide the basic needs to the people for their well being and to protect the natural resources and environment for future generations. The primary objective of the free market economy is to maximise profit and increase return on investments. During the last five decades the free market economy made a major contribution for the development of the societies, yet a considerable percentage of world population are suffering with many social, economical and environmental issues and left those issues to the future generational too. Free market economy and the Sustainable development are two concepts distinct from each other which would act on the contrary to a greater extent in its implementation. The present trend on economic development of the world trend is mainly based on free market economic concept. Simultaneously it is important to implement the concept of sustainable development for the well being of the society and to protect the world for future generations. The biggest responsibility of the present society is to implement these two concepts together for the prosperity of the present and future world. In this event every society faces many contradicting issues. The question is what are the instruments and the mechanisms that should be used to combine these two concepts for the successful implementation? During last six decades international law widely discussed the social responsibilities of sustainable development and imposed laws, concepts and principals, to promote it with blessings of the civilize nations of the world. Therefore the most appropriate strategy is apply the international law as the mechanism and international conventions and legal documents as instruments to combine and implement, both these concepts.

Abstract: Podstatou konceptu udržitelného rozvoje je ve skutečnosti poskytnutí základních potřeb pro dobré životní podmínky a ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí pro budoucí generace.. Hlavním cílem ekonomiky volného trhu je zvýšení marže pro investice. Přestože v průběhu posledních pěti desetiletích tržní ekonomika učinila velký přínos pro rozvoj společnosti, značné procento světové populace trpí množstvím problémů z oblasti sociální, hospodářské a životního prostředí a vyvíjí tak tlak na budoucí generace. Tržní hospodářství a udržitelný rozvoj jsou dva pojmy odlišné jeden od druhého, který by jednal v kontrastu k větší míře jeho provedení. Současný trend světového ekonomického rozvoje je založen hlavně vstříc ekonomice volného trhu. Současně je důležité zavést koncept trvale udržitelného rozvoje pro blahobyt společnosti a pro ochranu světa v budoucnu. Největší odpovědností současné společnosti je provádět tyto dva koncepty spolu s prosperitou současného i budoucího světa. V tomto případě každá společnost čelí mnoha problémům. Otázkou je, jaké jsou nástroje a mechanismy, které by měly být použity pro sloučení těchto dvou konceptů pro úspěšnou realizaci? Během posledních šesti let mezinárodní právo široce diskutovalo o sociální odpovědnosti udržitelného rozvoje a předepsaných zákonech, pojmech a principech na jeho podporu s požehnáním civilizovaných národů světa. Proto je nejvhodnějším mechanismem uplatnění mezinárodního práva jako mechanismu a mezinárodních úmluv a právních dokumentů jako nástrojů k provozování tohoto mechanismu ke kombinaci a uskutečnění obou těchto pojmů.

Keywords: Udržitelný rozvoj, sociální rozvoj, hospodářský rozvoj, ochrana životního prostředí, tržní ekonomika, mezinárodní právo, mezinárodní úmluvy

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2009
  • Identifikátor: 13402

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13402 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

DON MANUELGE DON, Donald Pushpa Kumara Sri. Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka. Zlín, 2009. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz