Bc. Lucie Dvořáková

Diplomová práce

Analýza úlohy marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce

Analysis of the role marketing communications in municipality marketing management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou úlohy marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části představuji pojem marketing v jeho obecné rovině, zaměřuji se na jednotlivé marketingové koncepce. V následujících kapitolách definuji marketing municipalit, včetně jednotlivých prvků marketingového a komunikačního mixu. Praktická část …více
Abstract:
The thesis consists of theoretical and practical part and analysis the role of marketing communication in marketing management of towns and cities. The theoretical part focuses on marketing in general and also specific marketing concepts. The following sections define the marketing of municipalities, inclusive of individual elements of the marketing and communication mix. The practical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace