Bc. Marek Matějka

Diplomová práce

Farmers Markets as a Strategic Tool in Municipality Branding

Farmers Markets as a Strategic Tool in Municipality Branding
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na dva cíle: vědecký přínos spočívá ve výzkumu, sběru dat a jejich interpretaci se zaměřením na farmářské trhy, jakožto strategický nástroj pro branding obcí. Praktický výsledek spočívá ve formulaci strategických důsledků pro vedení města se zaměřením na výhody pro zákazníky a konečné spotřebitele. Práce popisuje vývoj fenoménu farmářských trhů od roku 2009 v České republice …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on two objectives: the scientific contribution consists in the research, data collection and their interpretation with a focus on farmers’ markets as a strategic tool for municipality branding. The practical outcome lies in the formulation of strategic implications for the municipality management with a primary focus on benefits for customers and end consumers. It describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Knihová, MBA
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní