Bc. Eliška Tvrzníková

Diplomová práce

Vývoj a aplikace genově specifických DNA markerů jetele lučního s využitím sekvenování nové generace

Development and application of gene-specific DNA markers in red clover using next-generation sequencing
Anotace:
Jetel luční (Trifolium pratense L.) je významnou pícninou v České republice. Díky rozvíjejícím se metodám sekvenování nové generace bylo osekvenováno mnoho nemodelových druhů, včetně jetele. Na základě sekvence získané metodou Illumina byly navrženy markery SSR i SNP. v této práci byl vypracován postup identifikace odrůd jetele lučního analýzou odlišných alelových spekter pro soubor markerů SSR. Ze …více
Abstract:
Red clover (Trifolium pratense L.) is an important forage plant in the Czech Republic. Thanks to the development of next generation sequencing metods many genomes of non-model species, clover included, were sequenced. Based on the sequence obtained by the Illumina method, SSR and SNP markers were designed. The process of cultivar identification by analyzing different allele spectra for the set of SSR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta