Ing. Jiří Vyoral

Master's thesis

Rozvoj lidských zdrojů v podniku (případová studie)

Human resources development (case study)
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce s názvem „Rozvoj lidských zdrojů v podniku (případová studie)“ je analýza potřeb rozvoje programového oddělení stanice Rádio JIH a navržení vhodného rozvojového programu. Potřeby rozvoje jsem identifikoval pomocí hodnocení současné úrovně měkkých dovedností, obecných dovedností, odborných dovedností a odborných znalostí u jednotlivých pracovníků, kterou jsem porovnával …more
Abstract:
The main goal of the thesis named „Human Resources Development (case study)” is the analysis of development needs of the program department in Radio JIH company and proposing of appropriate development plan. I have identified the development needs using evaluation of current level of soft skills, general skills, expert skills and expertise of employees of the program department and compared it with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2013
  • Supervisor: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta