Michaela Kunrtová

Diplomová práce

Densifikace historického jádra Valašského Meziříčí – dům na nábřeží

Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront
Anotace:
Bc. KUNRTOVÁ, M.: Densifikace historického jádra Valašského Meziříčí – Dům na nábřeží: Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, Vedoucí práce: Ing. arch. TREFIL, Z Úvodem diplomové práce je urbánní analýza Valašského Meziříčí, které v éře socialismu utrpělo značnými necitlivými zásahy do své struktury, a to zejména v těsné blízkosti historického …více
Abstract:
Bc. KUNRTOVÁ, M.: Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2019, Supervised by: Ing. arch. TREFIL, Z. Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront The introduction of diploma thesis is the urbanistic analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Trefil
  • Oponent: Martin Náhlovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství