Jindřich Grosse

Bachelor's thesis

Revitalizace objektů brownfields v Ústeckém kraji: případová studie Větruše

Revitalization of Brownfields Objects in the Ústí Region: Case Study Větruše
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat revitalizaci výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem a definovat dopady obnovy objektu na ústecký region. Zejména vliv na cestovní ruch, životní podmínky obyvatel a na další aspekty regionální rozvoje. V teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky o problematice brownfields, jejich definice, klasifikace, možnosti řešení a možnosti podpory. Druhá část práce …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze revitalization of the chateau Větruše, situated in Ústí nad Labem and to define repercussion of the reconstruction on Ústí region. Escpecially the reprecussions on tourism, living conditions of inhabitants and other aspects of regional development. In the theoretical part there is recapitulated general knowledge about brownfields, its definition, classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: Nikola Krejčová
  • Reader: René Wokoun

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58590