Kristýna Ovesná

Bachelor's thesis

Epidurální a celková anestezie při císařském řezu

Epidural and General Anesthesia for Caesarean Section
Anotácia:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Předmětem této studie je epidurální a celková anestezie při císařském řezu. Teoretická část obsahuje historii, výhody a nevýhody, indikace a kontraindikace a pooperační vliv anestezie. Cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost žen o epidurální a celkové anestezii a zároveň z jakých zdrojů informace získávají pomocí kvantitativního …viac
Abstract:
The Bachelor thesis is divided into theoretical and a partical parts. The subject of this Bachlor thesis is an epidural and general anaesthesia for caesarean section. The theoretical part contains the history of epidural and general anaesthesia, advantages, disadvantages, indications, contraindications and postoperative care. The aim of Bachelor thesis was to determine patiens extent of information …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
Zverejniť od: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ovesná, Kristýna. Epidurální a celková anestezie při císařském řezu. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe