Bc. Radim Kasal

Master's thesis

Noční pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u zdravých sportujících respondentů

Nocturnal dipping of blood pressure in patients with ischemic heart disease and in healthy athletic respondents
Abstract:
Cílem této práce bylo hodnocení nočního poklesu krevního tlaku za použití výpočtu diurnálního indexu získaného ze 7denního/24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku u tří sledovaných skupin – u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez rehabilitace, u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční, kteří absolvovali tříměsíční ambulantní řízený rehabilitační program v rámci …more
Abstract:
This thesis aimed to evaluate the nocturnal dipping of blood pressure using the calculation of diurnal index obtained from 7-day/24-hour outpatient blood pressure monitoring in three study groups - in patients with chronic ischemic heart disease without rehabilitation, in patients with chronic ischemic heart disease who completed three months outpatient managed rehabilitation program within II. phase …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2021
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Theses on a related topic

All theses