Bc. Pavlína Fiala

Master's thesis

Reklama na umění, umění v reklamě

Advertising on art, art in advertising
Abstract:
Tato práce přibližuje vztah mezi uměním a reklamou. Popisuje, jakým způsobem se reklama a umění propojují. Na příkladech se snaží poukázat na rozdíly mezi originálem a výsledným artvertisingem. Dále se snaží vypátrat veškeré důvody použití umění v reklamě. V poslední části diplomové práce je teoretický text převeden do praxe. Praxe je uskutečněna na střední škole s žáky prvních ročníků. Nedílnou součástí …more
Abstract:
This work illustrates the relationship between art and advertising. It describes how advertising and art are interconnected. In the examples, they try to point out the differences between the original and the resulting artvertising. It also tries to find out all the reasons for using art in advertising. In the last part of the diploma thesis, the theoretical text is put into practice. The practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2019
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Ovčáčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation